De Cavalier King Charles Spaniël over de hele wereld

Cavalier King Charles Spaniël
in een Sephia kleur
Over de gezondheid van ons geliefd ras zijn er de laatste tijd nogal wat speculaties. Sommige internetsites beweren dat maar liefst 50% van de cavaliers aan een hartziekte zou lijden.

Om meer klaarheid te hebben omtrent de huidige toestand van het ras, en meer bepaald omtrent de belangrijkste ziektes hebben we met de fokkersgroep een wereld populatieonderzoek gelanceerd. Het onderzoek werd een zeer groot succes. Meer dan 1.200 Cavaliers van over gans de wereld werden in het onderzoek opgenomen.

Van zodra de kaap van ongeveer 500 honden bereikt was, veranderden de gemiddelde cijfers nog nauwelijks. Dat wil zeggen dat we met meer dan 1.200 honden zeer betrouwbare statistische cijfers hebben. De inzendingen kwamen uit meer dan 20 verschillende landen. Koplopers waren België, Nederland, Engeland, USA, Frankrijk, Australië, Finland en Denemarken.

Meer dan 66% van de gegevens zijn afkomstig van particuliere eigenaars, de andere gegevens zijn afkomstig van fokkers.

Het zal wellicht niemand verbazen dat 44% van de honden Blenheim zijn, gevolgd door 31% tricolor, 14% Black & Tan en 11% Ruby’s.

Er was geen verschil in gemiddeld gewicht tussen de honden van particulieren en van deze van de fokkers. Het gemiddeld gewicht van een reu is 9.2 kg en van een teef 8.4 kg.

Wat de kleurmarkeringen betreft zijn er geen grote verrassingen. Enkele opmerkelijke cijfers zijn dat 52% van de Blenheims & Tricolors geen beautyspot hebben, 40 % van de Ruby’s en Black & Tans hebben witte aftekeningen, 30 % van de honden zijn mantelhond en 40% van de honden hebben wit in de ogen.

Een van de belangrijkste redenen van het onderzoek was een beeld te hebben van de gezondheidstoestand van de Cavaliers. Aangezien we niet met dierenartsen te doen hebben, werden de vragen zeer eenvoudig gehouden. Zo werd bijvoorbeeld gevraagd of de dierenarts een hartprobleem bij de hond heeft vastgesteld en zo ja of de hond medicatie voor dat probleem neemt. Dezelfde vraag werd gesteld in verband met oogproblemen, knietjes en Syringomyelia.

Laten we beginnen met de hartproblemen. In totaal heeft 14.9% van de populatie een of ander hartprobleem. Slechts 5.9% van de populatie neemt medicatie voor het hart. We noteerden dat het hartprobleem vooral bij oudere hondjes voorkomt. Zo heeft slechts 5.3% van de honden jonger dan 8 jaar een hartprobleem. We zijn ook eens de hartpatiënten gaan toetsen op overgewicht. Alhoewel voor honden geen BMI (Body Mass Index) bestaat zoals bij de mensen, hebben we toch dezelfde formule als voor de mensen toegepast op de populatie. We merkten op dat meer dan 55% van de honden met een hartprobleem ver boven de gemiddelde BMI van de populatie liggen.

Oog en knieproblemen komen minder voor maar wel op jongere leeftijd. Ongeveer 4.8% van de populatie heeft te kampen met een oogprobleem en 5.1% heeft een probleem met de knietjes (patella). De gemiddelde leeftijd is respectievelijk 6.3 jaar en 4.1 jaar.

In totaal heeft 3.9 % van de eigenaars gemeld dat hun hondje Syringomyelia heeft en 2.2% neemt medicatie.

We kunnen besluiten dat er, net zoals in alle andere rassen, problemen met gezondheid zijn, maar dat deze heel wat minder ernstig zijn dan dat sommige beweren. Ik las onlangs op een internet site dat maar liefst 50% van de Cavaliers een hartprobleem heeft ! Waar halen die mensen dergelijke cijfers ?

In Frankrijk en Engeland werd onlangs een hart onderzoek gedaan op een kleinere populatie dan deze in ons onderzoek. Merkwaardig is vast te stellen dat cijfers van deze onderzoeken volledig in de lijn van ons onderzoek liggen.

Het was geen verrassing te lezen dat 67% van de honden hoofdzakelijk droogvoer krijgt, terwijl slechts 18% van de populatie op rauw vlees leeft. De meeste honden krijgen 2 maaltijden per dag.

Het gemiddeld aantal pupjes per nest is 4.1 en het gemiddeld aantal nesten per teef bedraagt 4.06. Deze cijfers zijn wel berekend op teven ouder dan 4 jaar.

Het onderzoek heeft ook uitgewezen dat de Cavalier een vrije en vrolijk hondje is zonder enige vorm van agressie of nervositeit. Meer dan 78% van de honden heeft geen probleem met andere honden en 86% heeft geen enkel probleem met vreemde mensen. Sommige (25%) honden blaffen naar vreemde geluiden, maar 66% heeft dar hoegenaamd geen probleem mee.

Nog enkele diverse cijfers uit het onderzoek :

71 % van de honden heeft een schaargebit, de gemiddelde neuslengte is 40.6 mm en de gemiddelde schofthoogte van de reuen is 33.4 cm en van de teven 31.6 cm.

78,3 % van de populatie heeft een stamboom (70% bij particulieren en 93% bij fokkers)

De gemiddelde particulier heeft 1.5 cavaliertjes, terwijl de gemiddelde fokker 5.7 hondjes bezit. Wat ook opvalt is dat het gewicht van de hondjes stijgt met de leeftijd.

Cavaliertjes van 3 à 4 jaar wegen gemiddeld 8 kg terwijl een hondje van 9 à 10 jaar gemiddeld 10 kg weegt!